پروژه باراما ( پرند)

 

شهر جدید پرند در فاصله 50 کیلومتری کلان شهر تهران با اهداف توسعه شهرنشینی و ایجاد شهرهایی با زیرساخت¬های مناسب شهری، احداث شهر مدرن با معماری¬های متنوع ساخته شده و در حال توسعه است. فازهای توسعه¬ای شهر پرند از 1 تا 7 شماره گذاری گردیده است. خط متروی تهران پرند نیز تا پایان سال 1401 افتتاح خواهد شد.
فاز 6 شهر پرند در قسمت غربی شهر جدید واقع شده است. با افتتاح بزرگراه دسترسی به فاز 6 بدون وارد شدن به داخل شهر پرند، دسترسی به این محدوده امکان پذیر شده است. همچنین پس از احداث جاده شمالی شهر پرند به سمت شهریار و تهران ورودی دوم شهر پرند در بخش شمالی فاز 6 افتتاح خواهد شد و این موضوع در آینده تاثیر بسیار زیادی در افزایش قیمت ملک و جذب مشتری امکان پذیر می¬نماید.
پروژه باراما در شمال غربی میدان جدید الاحداثی به نام میدان ولایت واقع شده است. با توجه به احداث مجتمع¬های مسکونی در اطراف پروژه که برخی از آن¬ها به بهره برداری رسیده است، بهترین موقعیت برای احداث مجتمع تجاری از مزیت¬های این پروژه است. سطح زیربنای پروژه باراما، احداث و تحویل پروژه در مدت کمتر از 24 ماه را امکان پذیر نموده است.
در این پروژه فقط واحدهای تجاری پیش بینی شده است و پارکینگ مازاد بر نیاز پروژه تامین شده است.