کتاب اقتصاد کلان به قلم دکتر فرشاد قهرمانی با رویکرد زیست محیطی در ۲۵۸ صفحه توسط نشر حکمت کلمه به بازار عرضه شد.

نویسنده کتاب اقتصاد کلان در این اثر سعی دارد به منظور توسعه‌ فرهنگ علوم اقتصادی در کنار فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، به نشر متون تخصصی و تکمیلی در حوزه‌های اقتصادی، مالی و زیست محیطی نیز بپردازد.

کتاب حاضر یادداشت‌های کوتاه نویسنده برای انتشار این کتاب در یازده فصل به مسائل روز از منظر اقتصاد پرداخته است و تحلیل عمیق و رویکرد جدی را در زمینه اقتصاد کلان مورد توجه قرار داده است.

کتاب اقتصاد کلان در ۱۱ بخش به اقتصاد رسانه، اقتصاد خرید، فقر: پیوند زیست محیطی، اقتصاد سرمایه داری، آموزش و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی و اجتماعی، اقتصاد هنر؛ جهانی سازی و هویت فرهنگی - چشم انداز هنر معاصر و موضوعاتی از این دست پرداخته است.

در بخشی از این کتاب درباره هویت فرهنگی آمده است که یکی از بزرگترین ترس‌های مربوط به جهانی شدن ایجاد یکنواختی و محو هویت‌های فرهنگی است با این حال، جهانی سازی تقاضای مقابله با اصالت را نیز تولید می‌کند که ارزش عمومیت در بازار جهانی است. هویت‌های فرهنگی در این تقاطع محلی و جهانی، اصیل و جهانی گرفتار شده‌اند. تمرکز بر ویژگی های محلی و هویت های فرهنگی و سنتی اغلب پاسخ فوری به نیروهای گسترده جهانی شدن است. مثال هنر نشان می‌دهد که صحنه‌های هنری محلی برای ورود و شناخت تلاش می‌کنند و هنر جهانی شبکه‌ای از زمینه‌ها و ویژگی‌های محلی است. بنابر این دیدگاه هنر مسئله هویت فرهنگی را از نوع اصلاح می‌کند.

فرشاد قهرمانی یکی از کارآفرین های برتر اقتصادی در چند سال اخیر است و اولین جایزه نوبل مدیریت را در جشنواره بزرگ مدیریت (EFMD) به دست آورده است. در کارنامه مدیریتی اش انتخاب به عنوان مدیر موفق جهان اسلام در سال ٩٦ به چشم می‌خورد.