معرفی پرسنل شرکت فنی مهندسی پارس فن مغان

مدیر عامل

دکتر فرشاد قهرمانی

معاونت پشتیبانی

سعید آبار

مدیر فروش

نیلوفر فردوسی

مدیر امور اداری و منابع انسانی

داریوش خادم عباسی

معاونت امور حقوقی و قراردادها

پیمان جمال آبادی

مشاور امور حقوقی و قراردادها

اباسط قوی دل

مدیر فنی

الهه آذرخشی

مسئول HSE - پشتیبانی

پیمان داوری

معاونت مالی و اداری

بهزاد امینی

مشاور عمرانی و فنی

سید امیر حسینی

سرپرست مالی

فاطمه قاسمی

معاونت فنی و مهندسی

هومن رحیمیان اکی

بازرس ویژه مدیر عامل

محمد حسین بحرینی

کارشناس فنی

نیوشا نوری