معرفی پرسنل شرکت فنی مهندسی پارس فن مغان

مدیر عامل

دکتر فرشاد قهرمانی

معاونت مالی و اداری

بهزاد امینی

مشاور امور حقوقی و قراردادها

اباسط قوی دل

کارشناس فنی

نیوشا نوری

مسئول کل حراست

حمید سروری

معاونت امور حقوقی و قراردادها

پیمان جمال آبادی

معاونت برنامه ریزی و توسعه راهبردی

سید امیر حسینی

بازرس ویژه مدیر عامل

محمد حسین بحرینی

کارشناس حسابداری

ماندانا صلحی فرد

کارشناس IT

سعید آذرخشی

معاونت فنی مهندسی

مهدی غفاری

معاونت پشتیبانی

سعید آبار

مدیر روابط عمومی

الهه آذرخشی

مدیر اداری و منابع انسانی

داریوش خادم عباسی

مسئول HSE

پیمان داوری

معاونت فنی اجرایی

هومن رحیمیان

مدیر پروژه

علیرضا سلطانیه

مدیر فروش

نیلوفر فردوسی

مدیر برنامه های ورزشی

محمد نوازی