معرفی پرسنل شرکت فنی مهندسی پارس فن مغان

مدیر عامل

دکتر فرشاد قهرمانی

مدیر دفتر مدیر عامل

حمیده یحیایی نیکو

کارشناس فروش

مینا گرامی نژاد


مدیر کل حراست

علی سخاوت

معاونت برنامه ریزی و توسعه راهبردی

سید امیر حسینی

مدیر مالی

نیلوفر فیض اللهی

کارشناس حسابداری

پریسا عابدزاده

کارشناس IT

سعید آذرخشی

معاونت پشتیبانی

سعید آبار

کارشناس فروش

الهه آذرخشی

رئیس امور سرمایه گذاران

سجاد احمدی


کارشناس فروش

فاطمه رضایی


معاونت فنی و اجرایی

هومن رحیمیان


مدیر فروش

ماهور اشتری


مدیر برنامه های ورزشی

محمد نوازی

معاونت امور حقوقی و قراردادها

اباسط قوی دل

مسئول حراست

علی معاضدی