مجموعه مسکونی پارس پرنس فردیس
آغاز پذیره نویسی وجذب سرمایه گذار جهت مجموعه مسکونی پارس پرنس دهکده فردیس کرج


   

مجوعه مسکونی "پارس پرنس" دهکده فردیس

آغاز پذیره نویسی و جذب سرمایه گذار، جهت مچموعه مسکونی پارس پرنس دهکده فردیس


پروژه احداث ایستگاه مترو خط 7 بوستان گفتگو


مجتمع تجاری اداری عباس آباد

تهران، خیابان عباس آباد (شهید بهشتی)